do pokladne celkom: 0,00 €
  pon - pt. 10:30-16

Predpisy internetového obchodu

Predpisy internetového obchodu Zenwire.sk

špecifikujúce, okrem iného pravidlá pre uzatváranie zmlúv prostredníctvom Obchodu, obsahujúce najdôležitejšie informácie o Predávajúcom, Obchode a právach SpotrebiteľaOBSAH
§ 1 Definície
§ 2 Kontakt s predávajúcim
§ 3 Technické požiadavky
§ 4 Nakupovanie v obchode
§ 5 Platby
§ 6 Plnenie objednávky
§ 7 Právo na odstúpenie od zmluvy
§ 8 Výnimky z práva na odstúpenie od zmluvy
§ 9 Reklamácie
§ 10 Osobné údaje
§ 11 Rezervácie
§ 12 Zhromažďovanie názorov v predajni

§ 1 DEFINÍCIE

Pracovné dni - dni od pondelka do piatku, okrem štátnych sviatkov v Poľsku.
Občiansky zákonník - zákon z 23. apríla 1964. Občiansky zákonník.
Spotrebiteľ - spotrebiteľ v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
Účet - bezplatná funkcia Obchodu upravená samostatnými predpismi (služba poskytovaná elektronicky), vďaka ktorej si každý subjekt využívajúci Obchod môže zriadiť v Obchode individuálny účet.
Kupujúci – každý subjekt nakupujúci v Obchode.
Oprávnený kupujúci – Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom alebo Oprávneným podnikateľom.
Privilegovaný podnikateľ– fyzická osoba, ktorá s predávajúcim uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, nie však pre ňu profesionálnej povahy.
Zberné miesto – miesto nachádzajúce sa na 60-830 Poznaň, Krasińskiego 4 Zenwire.
Predpisy - tieto predpisy.
Obchod - internetový obchod Zenwire.sk prevádzkovaný Predávajúcim na adrese https://zenwire.sk.
Predávajúci– PAWEŁ KOŚMIDER, podnikateľ vykonávajúci podnikateľskú činnosť pod názvom PAWEŁ KOŚMIDER ZENWIRE, zapísaný do Centrálneho registra a informácií o hospodárskej činnosti vedeného ministrom príslušným pre ekonomiku a vedenie Centrálneho registra a informácií o hospodárskej činnosti, NIP 9721296053, číslo REGON 381750881 , ul. Wojciechowskiego 6b/133, 60-685 Poznań
Zákon o právach spotrebiteľov - zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov.

§ 2 KONTAKT NA PREDÁVAJÚCEHO

 1. Poštová adresa: ul. Wojciechowskiego 6b/133, 60-685 Poznań
 2. E-mailová adresa: bok@zenwire.eu
 3. Telefón: 727 705 336
 4. Adresa pre vrátenie tovaru (v prípade odstúpenia od zmluvy): 60-830 Poznań, Krasińskiego 4 Zenwire
 5. Adresa na zaslanie inzerovaného tovaru: 60-830 Poznań, Krasińskiego 4 Zenwire

§ 3 TECHNICKÉ POŽIADAVKY

 1. Pre správne fungovanie obchodu potrebujete:
  • zariadenie s prístupom na internet
  • webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript a cookies.
 2. Ak chcete zadať objednávku v Obchode, okrem požiadaviek uvedených v ods 1, vyžaduje sa aktívny e-mailový účet.

§ 4 NÁKUPY V PREDAJNI

 1. Ceny produktov viditeľné v obchode sú celkové ceny za produkt.
 2. Predávajúci upozorňuje, že celková cena objednávky zahŕňa cenu za produkt uvedenú v Obchode a prípadne náklady na doručenie tovaru.
 3. Produkt vybraný na nákup by mal byť vložený do košíka v obchode.
 4. Následne si Kupujúci vyberie spôsob doručenia tovaru a spôsob platby za objednávku z možností dostupných v Obchode a uvedie aj údaje potrebné na vybavenie objednávky.
 5. Objednávka je zadaná okamihom potvrdenia jej obsahu a akceptovania Poriadku Kupujúcim.
 6. Odoslanie objednávky sa rovná uzatvoreniu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.
 7. Kupujúci sa môže v Obchode zaregistrovať, t.j. zriadiť si v ňom Účet, alebo nakupovať bez registrácie tak, že pri každej objednávke uvedie svoje údaje.

§ 5 PLATBY

 1. Za uskutočnenú objednávku môžete zaplatiť v závislosti od voľby Kupujúceho:
  1. platobnou kartou:
   • víza
   • Visa Electron
   • MasterCard
   • MasterCard Electronic
   • Maestro
  2. prostredníctvom platobnej platformy:
   • PayU
  3. na dobierku, t.j. kartou alebo v hotovosti pri doručení tovaru Kupujúcemu;
 2. Ak sa rozhodnete platiť prostredníctvom platobnej platformy PayU, spoločnosť PayU SA je subjekt poskytujúci online platobné služby
 3. Ak si Kupujúci zvolí platbu vopred, musí byť objednávka uhradená do 7 Pracovných dní od zadania objednávky.
 4. Predávajúci informuje, že v prípade platobných metód, pri ktorých sa pole pre zadanie údajov potrebných na dokončenie platby objaví ihneď po zadaní objednávky, je platba za objednávku možná až ihneď po zadaní objednávky.
 5. Pri nákupe v Obchode Kupujúci akceptuje používanie elektronických faktúr Predávajúcim. Kupujúci má právo odvolať svoj súhlas.

§ 6 VYKONÁVANIE ROZKAZU

 1. Doba trvania zmluvy je 5 pracovných dní.
 2. Ak si kupujúci zvolil platbu vopred za objednávku, predávajúci pristúpi k realizácii objednávky po jej zaplatení.
 3. Krajiny, do ktorých sa doručuje:
  • Poľsko
  • Nemecko
  • Maďarsko
  • Rumunsko
  • Česká republika
  • Slovensko
  • Litva
  • Lotyšsko
  • Estónsko
  • Bulharsko
 4. Produkty zakúpené v Obchode sú doručované - v závislosti od spôsobu doručenia zvoleného Kupujúcim:
  1. prostredníctvom kuriérskej spoločnosti;
 5. Kupujúci si môže tovar prevziať osobne na odbernom mieste počas jeho otváracích hodín.
 6. Ak si kupujúci zvolí osobný odber, tovar bude pripravený k odberu v uvedenom termíne vybavenia objednávky.

§ 7 PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Privilegovaný kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim prostredníctvom Obchodu v súlade s § 8 Nariadenia do 14 dní bez udania dôvodu.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:
  1. v ktorej sa prednostný kupujúci dostal do držby tovaru alebo v ktorej sa k držbe tovaru dostala tretia osoba, ktorá nie je dopravcom a ktorú určil prednostný kupujúci;
  2. v ktorej sa prednostný kupujúci dostal do držby posledného tovaru, šarže alebo časti, alebo v ktorej tretia strana iná než dopravca a označená prednostným kupujúcim získala do držby posledný tovar, šaržu alebo časť, v prípade zmluvy vyžadujúce prevod vlastníctva viacerých tovarov, ktoré sú dodávané samostatne, v dávkach alebo po častiach.
 3. Aby mohol prednostný kupujúci uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musí o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy informovať predávajúceho jednoznačným vyhlásením (napr. list zaslaný poštou alebo e-mailom).
 4. Pre spotrebiteľov je vzorom odstúpenia od zmluvy formulár na stránke Reklamácie a vrátenie tovaru.
 5. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, aby Prednostný kupujúci pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy zaslal informáciu o uplatnení svojho práva na odstúpenie od zmluvy.

  NÁSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY
 6. V prípade odstúpenia od uzatvorenej zmluvy vráti Predávajúci preferovanému Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na doručenie tovaru (okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich z preferovaného spôsobu doručenia zvoleného Kupujúcim iným ako je najlacnejší obvyklý spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim), bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď bol Predávajúci informovaný o rozhodnutí Preferovaného kupujúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.
 7. Predávajúci vráti platbu rovnakými platobnými metódami, ktoré použil prednostný kupujúci pri pôvodnej transakcii, pokiaľ prednostný kupujúci nebude súhlasiť s iným riešením, v každom prípade prednostnému kupujúcemu nebudú v súvislosti s týmto vrátením účtované žiadne poplatky.
 8. Ak predávajúci neponúkol, že si tovar od prednostného kupujúceho vyzdvihne sám, môže zadržať vrátenie peňazí až do prevzatia tovaru alebo kým mu nebude poskytnutý doklad o jeho vrátení, podľa toho, čo nastane skôr.
 9. Predávajúci žiada o vrátenie tovaru na adresu: 60-830 Poznań, Krasińskiego 4 Zenwire bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď prednostný kupujúci informoval predávajúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. . Lehota je dodržaná, ak prednostný kupujúci odošle tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 10. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša preferovaný kupujúci.
 11. Preferovaný kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku jeho používania iným spôsobom, než aký bol potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 12. V prípade, že tovar vzhľadom na jeho povahu nemôže byť vrátený obvyklou poštou, prednostný kupujúci znáša aj priame náklady na vrátenie tovaru. O predpokladanej výške týchto nákladov bude prednostný kupujúci informovaný predávajúcim v popise tovaru v Obchode alebo pri zadávaní objednávky.
 13. V prípade potreby vrátenia finančných prostriedkov za transakciu uskutočnenú prednostným kupujúcim platobnou kartou, predávajúci vráti finančné prostriedky na bankový účet priradený k tejto platobnej karte.

§ 8 VÝNIMKY Z PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku uvedené v § 7 Nariadení sa nevzťahuje na zmluvu:
  1. v ktorej je predmetom služby neprefabrikovaný tovar vyrobený podľa špecifikácie Preferovaného kupujúceho alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;
  2. v ktorej je predmetom služby tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo má krátku trvanlivosť;
  3. v ktorej je predmetom služby tovar dodávaný v uzavretom obale, ktorý po otvorení obalu nie je možné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po doručení otvorený;
  4. pri ktorej je predmetom služby tovar, ktorý je vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne spojený s iným tovarom;
  5. v ktorej sú predmetom služby zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy dodávané v uzavretom obale, ak bol balík po doručení otvorený;
  6. na doručovanie novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom;
  7. pri ktorej cena alebo odmena závisí od výchyliek finančného trhu, nad ktorými nemá predávajúci kontrolu a ku ktorým môže dôjsť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

§ 9 REKLAMÁCIE

A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúci zodpovedá prednostnému kupujúcemu za súlad služby so zmluvou ustanovenú všeobecne platnými právnymi predpismi, vrátane najmä ustanovení zákona o právach spotrebiteľa.
 2. Predávajúci Vás žiada o uplatnenie reklamácie na poštovú alebo elektronickú adresu uvedenú v § 2 Poriadku.
 3. Ak bola na produkt poskytnutá záruka, informácie o ňom, ako aj jeho podmienky sú k dispozícii v obchode.
 4. Sťažnosti týkajúce sa prevádzky Obchodu zasielajte na e-mailovú adresu uvedenú v § 2 Pravidiel.
 5. Predávajúci odpovie na reklamáciu do 14 dní od jej prijatia.

II VÝHRADNÍ KUPCI

 1. Tovar
  1. V prípade nesúladu tovaru so zmluvou má prednostný kupujúci možnosť uplatniť práva uvedené v kapitole 5a zákona o právach spotrebiteľa.
  2. Predávajúci zodpovedá za nesúlad tovaru so zmluvou, existujúci v čase jeho dodania a odhalený v priebehu dvoch rokov od tohto okamihu, pokiaľ neuplynie dátum spotreby tovaru určený predávajúcim, jeho právnymi predchodcami resp. osôb konajúcich v ich mene, je dlhšia.
  3. V zmysle ustanovení zákona o právach spotrebiteľa môže prednostný kupujúci v každom prípade požadovať:
   1. výmena tovaru,
   2. oprava tovaru.
  4. Okrem toho môže prednostný kupujúci urobiť vyhlásenie o:
   1. zníženie ceny,
   2. odstúpenie od zmluvy
   v situácii, keď:
   • Predávajúci odmietol uviesť tovar do súladu so zmluvou v súlade s čl. 43 d s. 2 zákona o právach spotrebiteľov;
   • Predávajúci neuviedol tovar do súladu so zmluvou v súlade s čl. 43 d s. 4-6 zákona o právach spotrebiteľov;
   • nesúlad tovaru so zmluvou trvá aj napriek tomu, že sa predávajúci snažil uviesť tovar do súladu so zmluvou;
   • nesúlad tovaru so zmluvou je dostatočne závažný na to, aby odôvodňoval zníženie ceny alebo odstúpenie od zmluvy bez predchádzajúceho použitia ochranných opatrení uvedených v čl. 43d zákona o právach spotrebiteľov;
   • z vyhlásenia alebo okolností Predávajúceho je zrejmé, že neuvedie tovar do súladu so zmluvou v primeranej lehote alebo bez zbytočných ťažkostí Pre prednostného Kupujúceho.
  5. V prípade tovaru, ktorý je predmetom opravy alebo výmeny, by mal prednostný kupujúci dať tovar k dispozícii predávajúcemu. Predávajúci odoberá tovar od prednostného kupujúceho na vlastné náklady.
  6. Preferovaný kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je nesúlad tovaru so zmluvou nepodstatný.
  7. V prípade odstúpenia od zmluvy uvedenej v tejto časti (týkajúcej sa tovaru) prednostný kupujúci bezodkladne vráti tovar predávajúcemu na jeho náklady na adresu 60-830 Poznań, Krasińskiego 4 Zenwire. Predávajúci vráti cenu prednostnému kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo dokladu o jeho vrátení.
  8. Predávajúci vráti prednostnému kupujúcemu dlžné sumy v dôsledku uplatnenia práva na zníženie ceny bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vyjadrenia prednostného kupujúceho o znížení ceny.
 2. Mimosúdne spôsoby vybavovania sťažností a uplatňovania nárokov
  1. V prípade, že reklamačný poriadok neprinesie Spotrebiteľom očakávaný výsledok, môže Spotrebiteľ využiť napr. s:
   1. mediáciu vykonáva príslušný Vojvodský inšpektorát obchodnej inšpekcie, ktorému treba podať žiadosť o sprostredkovanie. Postup je spravidla bezplatný. Zoznam inšpektorátov nájdete tu: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspektion_handlowej.php ;
   2. pomoc miestne príslušného stáleho spotrebiteľského rozhodcovského súdu pôsobiaceho pri Vojvodskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie, ktorému treba podať žiadosť o prejednanie veci rozhodcovským súdom. Postup je spravidla bezplatný. Zoznam súdov je dostupný na: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php ;
   3. bezplatná pomoc mestského alebo okresného ombudsmana pre spotrebiteľov;
   4. online platforma RSO dostupná na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks .

III INÍ KUPUJÚCI AKO PRIVILEŽNÍ KUPUJÚCI

 1. Pre vylúčenie pochybností predávajúci upozorňuje, že zodpovednosť predávajúceho voči inému kupujúcemu ako prednostnému kupujúcemu v súvislosti s reklamáciou sa riadi ustanoveniami § 11 ods. 5.

§ 10 OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Správcom osobných údajov poskytnutých Kupujúcim pri používaní Obchodu je Predávajúci. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov Predávajúcim – vrátane ďalších účelov a dôvodov spracúvania údajov, ako aj príjemcov údajov – nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných v Obchode – z dôvodu zásady transparentnosti obsiahnutej vo všeobecnom nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane údajov – „ GDPR “.
 2. Účelom spracúvania údajov Kupujúceho Predávajúcim, poskytnutých Kupujúcim v súvislosti s nákupmi v Obchode, je realizácia objednávok. Základom spracúvania osobných údajov v tomto prípade je:
  • zmluvy alebo úkonov vykonaných na žiadosť Kupujúceho s cieľom jej uzavretia (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR),
  • zákonná povinnosť Predávajúceho súvisiaca s účtovníctvom (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR) a
  • oprávnený záujem Predávajúceho spočívajúci v spracúvaní údajov za účelom zistenia, uplatňovania alebo obhajoby akýchkoľvek nárokov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
 3. Poskytnutie údajov Kupujúcim je dobrovoľné, no zároveň nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie údajov znemožní uzatvorenie zmluvy v Obchode.
 4. Údaje Kupujúceho poskytnuté v súvislosti s nákupmi v Obchode budú spracované do:
  1. zmluva uzavretá medzi kupujúcim a predávajúcim prestane platiť;
  2. na predávajúceho sa už nebude vzťahovať zákonná povinnosť, ktorá ho zaväzuje spracúvať údaje kupujúceho;
  3. zanikne možnosť uplatňovania nárokov Kupujúceho alebo Predávajúceho v súvislosti so zmluvou uzatvorenou Obchodom;
  4. námietka kupujúceho proti spracúvaniu jeho osobných údajov bude akceptovaná - ak bol základom spracúvania údajov oprávnený záujem predávajúceho
  – podľa toho, čo je v danom prípade použiteľné a čo najnovšie.
 5. Kupujúci má právo požadovať:
  1. prístup k vašim osobným údajom,
  2. ich náprava,
  3. vymazanie,
  4. obmedzenia spracovania,
  5. prenos údajov inému správcovi
   , ako aj právo:
  6. kedykoľvek namietať proti spracúvaniu údajov z dôvodov súvisiacich s osobitnou situáciou Kupujúceho - proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na základe čl. 6 sek. 1 lit. f GDPR (t. j. na oprávnené záujmy, ktoré sleduje Predávajúci).
 6. Pre uplatnenie svojich práv by mal Kupujúci kontaktovať Predávajúceho pomocou údajov z § 2 Nariadenia.
 7. Ak sa Kupujúci domnieva, že jeho údaje sú spracúvané nezákonne, môže podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

§ 11 VÝHRADY

 1. Kupujúcemu je zakázané poskytovať nelegálny obsah.
 2. Každá objednávka zadaná v Obchode predstavuje samostatnú zmluvu a vyžaduje samostatné prijatie Pravidiel. Zmluva je uzatvorená včas a za účelom splnenia objednávky.
 3. Dohody uzatvorené na základe pravidiel sa uzatvárajú v poľskom jazyku.
 4. V prípade možného sporu s Kupujúcim, ktorý nie je preferovaným Kupujúcim, bude príslušným súdom súd príslušný podľa sídla Predávajúceho.
 5. Akákoľvek zodpovednosť predávajúceho voči kupujúcemu, ktorý nie je privilegovaným kupujúcim, v medziach povolených zákonom, je vylúčená.

§ 12 ZBER POSUDKOV V PREDAJNI

1. Zákazník Internetového obchodu má možnosť dobrovoľne a bezplatne vydať stanovisko k nákupom uskutočneným v Internetovom obchode. Predmetom posudku môže byť aj hodnotenie, fotografia alebo recenzia zakúpeného produktu v Internetovom obchode.,

2. Predávajúci po nákupe v Internetovom obchode zašle Zákazníkovi e-mail so žiadosťou o vydanie stanoviska a odkazom na online formulár umožňujúci jeho vystavenie - online formulár umožňuje odpovedať na otázky Predávajúceho. ohľadom nákupov, ohodnoťte ich, pridajte vlastný popis ohľadom názoru a fotografie zakúpeného produktu. V prípade neposkytnutia stanoviska po prijatí prvej výzvy na vydanie stanoviska Predávajúci zašle výzvu znova.

3. Stanovisko môže vydať iba Zákazník, ktorý uskutočnil nákup v Internetovom obchode Predávajúceho.,

4. Stanoviská vydané Zákazníkom zverejňuje Predávajúci v Internetovom obchode a na vizitke TrustMate.io.,

5. Vydanie posudku nesmie byť zo strany objednávateľa použité na protiprávnu činnosť, najmä na činnosť predstavujúcu akt nekalej súťaže voči predávajúcemu, alebo na činnosť porušujúcu osobnostné práva, práva duševného vlastníctva alebo iné práva predávajúceho alebo tretích osôb.,

6. Stanovisko je možné vydať len k skutočne zakúpeným produktom v Internetovom obchode Predávajúceho. Je zakázané uzatvárať fiktívne/fingované kúpne zmluvy za účelom vydávania stanovísk. Autorom posudku nesmie byť sám predávajúci ani jeho zamestnanci bez ohľadu na základ pracovného pomeru.,

7. Vydané stanovisko môže jeho autor kedykoľvek odstrániť.

 

Pravidlá účtu

v obchode Zenwire.eu

OBSAH
§ 1 Definície
§ 2 Kontakt na poskytovateľa služieb
§ 3 Technické požiadavky
§ 4 Účet
§ 5 Vernostný program
§ 6 Reklamácie
§ 7 Osobné údaje
§ 8 Rezervácie

§ 1 DEFINÍCIE

Spotrebiteľ - spotrebiteľ v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka.
Účet - bezplatná funkcia Obchodu (služba) upravená v Pravidlách, vďaka ktorej si Príjemca služby môže zriadiť svoj individuálny účet v Obchode.
Príjemca služby – každý subjekt, ktorý si zriaďuje Účet alebo má záujem o zriadenie účtu.
Zvýhodnený príjemca služby - Príjemca služby, ktorý je Spotrebiteľom alebo fyzickou osobou, ktorá s Poskytovateľom služieb uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jeho podnikateľskou činnosťou, nie však pre ňu profesionálneho charakteru.
Vernostný program – vernostný program prevádzkovaný Poskytovateľom služby, v rámci ktorého môže Príjemca služby, ktorý má Účet, získavať a používať Body za podmienok stanovených v Pravidlách.
Body – body udelené Príjemcovi služby za podmienok stanovených v Pravidlách ako súčasť Vernostného programu, čo umožňuje Príjemcovi služby objednať produkty uvedené v Obchode so zľavou.
Predpisy - tento účtovný poriadok.
Obchod – internetový obchod Zenwire.eu prevádzkovaný Poskytovateľom služieb na https://zenwire.eu
Poskytovateľ služieb- PAWEŁ KOŚMIDER, podnikateľ podnikajúci pod názvom PAWEŁ KOŚMIDER ZENWIRE, zapísaný do Centrálneho registra a informácií o hospodárskej činnosti vedeného ministrom príslušným pre ekonomiku a vedenie Centrálneho registra a informácií o hospodárskej činnosti, NIP 9721296053, číslo REGON 381750881 , ul. Wojciechowskiego 6b/133, 60-685 Poznań

§ 2 KONTAKT NA POSKYTOVATEĽA SLUŽBY

 1. Poštová adresa: ul. Wojciechowskiego 6b/133, 60-685 Poznań
 2. E-mailová adresa: bok@zenwire.eu
 3. Telefón: 727 705 336

§ 3 TECHNICKÉ POŽIADAVKY

 1. Pre správne fungovanie a vytvorenie účtu potrebujete:
  • aktívny e-mailový účet
  • zariadenie s prístupom na internet
  • webový prehliadač, ktorý podporuje JavaScript a cookies

§ 4 ÚČET

 1. Zriadenie účtu je úplne dobrovoľné a závisí od vôle Príjemcu služby.
 2. Účet poskytuje Zákazníkovi ďalšie možnosti, ako napríklad: prezeranie histórie objednávok zadaných Zákazníkom v Obchode, kontrolu stavu objednávky alebo samostatnú úpravu údajov Zákazníka, ako aj účasť vo Vernostnom programe.
 3. Ak si chcete založiť účet, musíte vyplniť príslušný formulár v obchode.
 4. Okamihom zriadenia Účtu dochádza k uzatvoreniu zmluvy medzi Príjemcom služby a Poskytovateľom služby na dobu neurčitú v rozsahu vedenia Účtu za podmienok uvedených v Pravidlách.
 5. Príjemca služby môže kedykoľvek odstúpiť od účtu bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady.
 6. Ak chcete odstúpiť z Účtu, musíte svoje odstúpenie zaslať Poskytovateľovi služby na e-mailovú adresu: bok@zenwire.eu, čo bude mať za následok okamžité vymazanie Účtu a ukončenie zmluvy o vedení Účtu.

§ 5 VERNOSTNÝ PROGRAM

 1. Vernostný program je určený pre Príjemcov služieb, ktorí majú Účet. Získavanie a používanie bodov Zákazníkom je možné pomocou Účtu.
 2. Zriadením Účtu sa Zákazník stáva účastníkom Vernostného programu.
 3. Za každých 10 PLN vynaložených v Obchode v rámci jednej objednávky zákazník získa nasledujúci počet bodov: 10, v súlade s odsekom 4-5.
 4. Body za uskutočnenú objednávku bude mať Príjemca služby len v prípade, že Poskytovateľ služby uzatvorí s Príjemcom služby zmluvu. Body budú pridelené Príjemcovi služby automaticky v čase dokončenia objednávky.
 5. Pre výpočet počtu Bodov za uskutočnenú objednávku sa berú do úvahy iba finančné prostriedky vynaložené Príjemcom služby na produkty objednané v Obchode bez použitia Bodov a bez zohľadnenia dodatočných nákladov súvisiacich s objednaním produktu, ako napr. napríklad náklady na doručenie.
 6. Ak sa Príjemca služby prvýkrát prihlási na odber noviniek, ktoré Poskytovateľ služby vedie v rámci Obchodu, bude mať Príjemca služby nárok na nasledujúci počet Bodov: 5. Body za prihlásenie k odberu newslettera budú pridelené okamžite, automaticky , najneskôr do 7 dní od prihlásenia Zákazníka na odber noviniek.
 7. Body získané Príjemcom služby tvoria jeden fond.
 8. Aktuálny počet bodov nazbieraných Zákazníkom bude viditeľný na účte. O zmene počtu nazbieraných bodov môže Poskytovateľ služby Zákazníka informovať aj zaslaním správy na e-mailovú adresu Zákazníka priradenú k jeho Účtu.
 9. Zákazník môže získať zľavu z ceny produktu zahrnutého vo Vernostnom programe tak, že konečná cena tohto produktu bude 1 PLN, a to pomocou bodov.
 10. Počet bodov umožňujúcich zníženie ceny spôsobom uvedeným v predchádzajúcom odseku je uvedený v Obchode pri danom produkte.
 11. Ak sa Zákazník rozhodne využiť Body, zľava z ich použitia bude vypočítaná automaticky, t.j. odpočítaná z ceny objednaného produktu.
 12. Body môže Zákazník použiť pri zadávaní objednávky, ktorá zahŕňa aj produkty zaplatené bez použitia bodov, ktorých celková cena nie je nižšia ako 40 PLN.
 13. Poskytovateľ služby má právo zrušiť body:
  1. účtované za objednávky, pri ktorých Poskytovateľ služby vrátil Príjemcovi služby finančné prostriedky zaplatené za produkt (napr. v prípade účinného odstúpenia od zmluvy zo strany Príjemcu služby);
  2. udelené napriek neúčinnému zaplateniu objednávky (čo neznamená nemožnosť opätovného získania bodov v dôsledku správneho zaplatenia objednávky);
  3. odmenený za opätovné prihlásenie na odber noviniek.
 14. Body nazbierané vo Vernostnom programe je možné použiť len spôsobom uvedeným v tomto odseku.

§ 6 REKLAMÁCIE

 1. Sťažnosti týkajúce sa fungovania účtu zasielajte na e-mailovú adresu bok@zenwire.eu.
 2. Reklamáciu posúdi Poskytovateľ služby do 14 dní.

  MIMO SÚDNE METÓDY VYBAVENIA SŤAŽNOSTÍ A UTRPENÝCH NÁROKOV
 3. V prípade, že reklamačný poriadok neprinesie Spotrebiteľom očakávaný výsledok, môže Spotrebiteľ využiť napr. s:
  1. mediáciu vykonáva príslušný Vojvodský inšpektorát obchodnej inšpekcie, ktorému treba podať žiadosť o sprostredkovanie. Postup je spravidla bezplatný. Zoznam inšpektorátov nájdete tu: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspektion_handlowej.php ;
  2. pomoc miestne príslušného stáleho spotrebiteľského rozhodcovského súdu pôsobiaceho pri Vojvodskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie, ktorému treba podať žiadosť o prejednanie veci rozhodcovským súdom. Postup je spravidla bezplatný. Zoznam súdov je dostupný na: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php ;
  3. bezplatná pomoc mestského alebo okresného ombudsmana pre spotrebiteľov;
  4. online platforma RSO dostupná na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks .

§ 7 OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Správcom osobných údajov poskytnutých Zákazníkom pri používaní Účtu je Poskytovateľ služby. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov Poskytovateľom služby – vrátane iných účelov a dôvodov spracúvania údajov, ako aj príjemcov údajov, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných v Obchode – z dôvodu zásady transparentnosti obsiahnutej vo všeobecných nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane údajov – „ GDPR “.
 2. Účelom spracovania údajov Zákazníka je vedenie Účtu. Základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade zmluva o poskytovaní služieb alebo úkony uskutočnené na žiadosť Príjemcu služby, zamerané na jej uzavretie (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ako aj ako oprávnený záujem poskytovateľa služieb spočívajúci v spracúvaní údajov za účelom určenia uplatňovania alebo obhajovania akýchkoľvek nárokov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
 3. Poskytnutie údajov Príjemcom služby je dobrovoľné, no zároveň nevyhnutné na vedenie Účtu. Neposkytnutie údajov znamená, že Poskytovateľ služby nebude môcť poskytnúť službu Vedenie účtu.
 4. Údaje zákazníka budú spracované do:
  1. Účet bude zmazaný Zákazníkom alebo Poskytovateľom služby na žiadosť Zákazníka
  2. zanikne možnosť uplatňovania nárokov zo strany Príjemcu služby alebo Poskytovateľa služby súvisiacich s Účtom;
  3. námietka Zákazníka proti spracúvaniu jeho osobných údajov bude akceptovaná - ak bol základom spracúvania údajov oprávnený záujem Poskytovateľa služby
  – podľa toho, čo je v danom prípade použiteľné a čo najnovšie.
 5. Príjemca služby má právo požadovať:
  1. prístup k vašim osobným údajom,
  2. ich náprava,
  3. vymazanie,
  4. obmedzenia spracovania,
  5. prenos údajov inému správcovi
   , ako aj právo:
  6. kedykoľvek namietať proti spracúvaniu údajov z dôvodov súvisiacich s osobitnou situáciou Zákazníka - proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na základe čl. 6 sek. 1 lit. f GDPR (t. j. na oprávnené záujmy, ktoré sleduje Poskytovateľ služieb).
 6. Aby si zákazník mohol uplatniť svoje práva, mal by kontaktovať Poskytovateľa služby.
 7. Ak sa Príjemca služby domnieva, že jeho údaje sa spracúvajú nezákonne, môže podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

§ 8 VÝHRADY

 1. Zákazníkovi je zakázané poskytovať nezákonný obsah.
 2. Zmluva o vedení Účtu sa uzatvára v poľskom jazyku.
 3. V prípade závažných dôvodov uvedených v ods. 4, má Poskytovateľ služby právo zmeniť Pravidlá.
 4. Dôležité dôvody uvedené v ods. 3 sú:
  1. potrebu prispôsobiť Obchod ustanoveniam právnych predpisov platných pre prevádzku Obchodu;
  2. zlepšenie bezpečnosti poskytovanej služby;
  3. zmena funkčnosti Účtu, vyžadujúca si úpravu Pravidiel.
 5. O plánovanej zmene Pravidiel bude Príjemca Služby informovaný najmenej 7 dní pred nadobudnutím účinnosti zmeny prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu pridelenú Účtu.
 6. Ak Príjemca služby neakceptuje plánovanú zmenu, mal by o tom informovať Poskytovateľa služby zaslaním príslušnej správy na e-mailovú adresu Poskytovateľa služby bok@zenwire.eu, čo bude mať za následok ukončenie zmluvy o vedení účtu pri vstupe. do platnosti plánovanej zmeny alebo skôr, ak Zákazník podá takúto žiadosť.
 7. Ak Zákazník nevznesie námietky voči plánovanej zmene do nadobudnutia jej účinnosti, má sa za to, že ju akceptuje, čo však nepredstavuje žiadnu prekážku pre ukončenie zmluvy v budúcnosti.
 8. Pre objednávky zadané v Obchode s použitím bodov platia pravidlá Obchodu.
 9. V prípade možného sporu so Zákazníkom, ktorý nie je privilegovaným Zákazníkom, bude príslušným súdom súd príslušný podľa sídla Poskytovateľa služby.


Pravidlá pre bulletin

Obchod Zenwire.eu

OBSAH
§ 1 Definície
§ 2 Newsletter
§ 3 Sťažnosti
§ 4 Osobné údaje
§ 5 Záverečné ustanovenia

§ 1 DEFINÍCIE

Spotrebiteľ - spotrebiteľ v zmysle zákona z 23. apríla 1964. Občiansky zákonník.
Newsletter - služba poskytovaná bezplatne elektronickými prostriedkami, vďaka ktorej môže Príjemca služby elektronickými prostriedkami dostávať od Poskytovateľa služby skôr objednané správy týkajúce sa Obchodu, vrátane informácií o ponukách, akciách a novinkách v Obchode.
Obchod – internetový obchod Zenwire.eu prevádzkovaný Poskytovateľom služby na adrese https://zenwire.eu
Príjemca služby – akýkoľvek subjekt využívajúci službu Newsletter.
Privilegovaný zákazník – Príjemca služby, ktorý je Spotrebiteľom alebo fyzickou osobou, ktorá s Poskytovateľom služieb uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jeho podnikateľskou činnosťou, nie však pre ňu profesionálneho charakteru.
Poskytovateľ služieb - PAWEŁ KOŚMIDER, podnikateľ podnikajúci pod názvom PAWEŁ KOŚMIDER ZENWIRE, zapísaný do Centrálneho registra a informácií o hospodárskej činnosti vedeného ministrom príslušným pre hospodárenie a vedenie Centrálneho registra a informácií o hospodárskej činnosti, NIP 9721296053, REGON čísle 381750881, ul. Wojciechowskiego 6b/133, 60-685 Poznań

§ 2 SPRAVODAJCA

 1. Príjemca služby môže dobrovoľne využívať službu Newsletter.
 2. Na používanie služby Newsletter potrebujete zariadenie s webovým prehliadačom v najnovšej verzii, s podporou JavaScriptu a cookies, s prístupom na internet a aktívnym e-mailovým účtom.
 3. E-maily odoslané v rámci tejto služby budú zasielané na e-mailovú adresu poskytnutú Príjemcom služby v čase prihlásenia sa na odber Newslettera.
 4. Za účelom uzatvorenia zmluvy a odberu služby Newsletter poskytne Príjemca služby v prvom kroku na určenom mieste v Obchode svoju e-mailovú adresu, na ktorú chce dostávať správy zasielané v rámci Newslettera. Okamihom prihlásenia sa na odber Newslettera je uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb na dobu neurčitú a Poskytovateľ služby ju začne poskytovať Príjemcovi služby - podľa ods. 5.
 5. Za účelom riadneho zavedenia služby Newsletter je Príjemca služby povinný uviesť svoju správnu e-mailovú adresu.
 6. Správy zasielané v rámci Newslettera budú obsahovať informáciu o možnosti odhlásenia sa z jeho odberu, ako aj odkaz na odhlásenie.
 7. Príjemca služby sa môže kedykoľvek odhlásiť z odberu Newsletteru bez udania dôvodu a vynaloženia akýchkoľvek nákladov pomocou možnosti uvedenej v ods. 6 alebo zaslaním správy na e-mailovú adresu Poskytovateľa služby: bok@zenwire.eu .
 8. Použitie odkazu na odhlásenie z odberu Newslettera Príjemcom služby alebo zaslanie správy so žiadosťou o odhlásenie z odberu Newslettera bude mať za následok okamžité ukončenie zmluvy o poskytovaní tejto služby.

§ 3 REKLAMÁCIE

 1. Sťažnosti týkajúce sa Newslettera nahláste Poskytovateľovi služby na e-mailovú adresu: bok@zenwire.eu .
 2. Poskytovateľ služby odpovie na reklamáciu do 14 dní od prijatia reklamácie.

  MIMO SÚDNE METÓDY VYBAVENIA SŤAŽNOSTÍ A UTRPENÝCH NÁROKOV
 3. V prípade, že reklamačný poriadok neprinesie zákazníkom, ktorý je spotrebiteľom očakávaný výsledok, môže spotrebiteľ využiť napr. s:
  1. mediáciu vykonáva príslušný Vojvodský inšpektorát obchodnej inšpekcie, ktorému treba podať žiadosť o sprostredkovanie. Postup je spravidla bezplatný. Zoznam inšpektorátov nájdete tu: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspektion_handlowej.php ;
  2. pomoc miestne príslušného stáleho spotrebiteľského rozhodcovského súdu pôsobiaceho pri Vojvodskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie, ktorému treba podať žiadosť o prejednanie veci rozhodcovským súdom. Postup je spravidla bezplatný. Zoznam súdov je dostupný na: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php ;
  3. bezplatná pomoc mestského alebo okresného ombudsmana pre spotrebiteľov;
  4. online platforma RSO dostupná na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks .

§ 4 OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Správcom osobných údajov poskytnutých Príjemcom služby v súvislosti s odberom Newsletteru je Poskytovateľ služby. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov Poskytovateľom služby – vrátane iných účelov a dôvodov spracúvania údajov, ako aj príjemcov údajov, nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov dostupných v Obchode – z dôvodu zásady transparentnosti obsiahnutej vo všeobecných nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane údajov – „ GDPR “.
 2. Účelom spracovania údajov Zákazníka je zasielanie Newslettera. Základom spracúvania osobných údajov je v tomto prípade zmluva o poskytovaní služieb alebo úkony uskutočnené na žiadosť Príjemcu služby, zamerané na jej uzavretie (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ako aj ako oprávnený záujem poskytovateľa služieb spočívajúci v spracúvaní údajov za účelom určenia uplatňovania alebo obhajovania akýchkoľvek nárokov (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
 3. Poskytnutie údajov Príjemcom služby je dobrovoľné, no zároveň nevyhnutné na poskytovanie služby Newsletter. Neposkytnutie údajov znamená, že Poskytovateľ služby nebude môcť túto službu poskytnúť.
 4. Údaje zákazníka budú spracované do:
  1. Príjemca služby zruší odber bulletinu;
  2. možnosť uplatňovania reklamácií zo strany Príjemcu služby alebo Poskytovateľa služby v súvislosti s Newsletterom zanikne;
  3. námietka Zákazníka proti spracúvaniu jeho osobných údajov bude akceptovaná - ak bol základom spracúvania údajov oprávnený záujem Poskytovateľa služby
  – podľa toho, čo je v danom prípade použiteľné a čo najnovšie.
 5. Príjemca služby má právo požadovať:
  1. prístup k vašim osobným údajom,
  2. ich náprava,
  3. vymazanie,
  4. obmedzenia spracovania,
  5. prenos údajov inému správcovi
   , ako aj právo:
  6. kedykoľvek namietať proti spracúvaniu údajov z dôvodov súvisiacich s osobitnou situáciou Zákazníka - proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na základe čl. 6 sek. 1 lit. f GDPR (t. j. na oprávnené záujmy, ktoré sleduje Poskytovateľ služieb).
 6. Aby si zákazník mohol uplatniť svoje práva, mal by kontaktovať Poskytovateľa služby.
 7. Ak sa Príjemca služby domnieva, že jeho údaje sa spracúvajú nezákonne, môže podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov.

§ 5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo zmeniť tieto predpisy len zo závažných dôvodov. Dôležitým dôvodom sa rozumie potreba zmeny predpisov vyvolaná modernizáciou služby Newsletter alebo zmenou zákona, ktorá má vplyv na poskytovanie služby Poskytovateľom služby.
 2. Informácia o pripravovanej zmene pravidiel bude zaslaná na e-mailovú adresu objednávateľa uvedenú pri prihlásení sa na odber Newslettera najmenej 7 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien.
 3. Ak Zákazník nevznesie námietky voči plánovaným zmenám do nadobudnutia ich účinnosti, má sa za to, že ich akceptuje.
 4. V prípade neakceptovania plánovaných zmien by mal o tom Príjemca služby zaslať informáciu na e-mailovú adresu Poskytovateľa služby: bok@zenwire.eu , čím dôjde k ukončeniu zmluvy o poskytovaní služieb. služby po nadobudnutí účinnosti plánovaných zmien.
 5. Zákazníkovi je zakázané poskytovať nezákonný obsah.
 6. Zmluva o poskytovaní služby Newsletter sa uzatvára v poľskom jazyku.
 7. V prípade možného sporu so Zákazníkom, ktorý nie je privilegovaným Zákazníkom, bude príslušným súdom súd príslušný podľa sídla Poskytovateľa služby.
 8. Spotrebiteľ je chránený platnými ustanoveniami krajiny pôvodu spotrebiteľa. Tieto predpisy predávajúci prísne dodržiava.

Adresa pre doručovanie:
Paxy - Zenwire

Bytčická 76, P.O. BOX 501681 Žilina
mobil: +421903553594

Tieto nariadenia nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023

nahor
Shop is in view mode
Zobraziť plnú verziu stránky
Sklep internetowy Shoper.pl